Đề xuất buộc học lại nếu bị tước bằng lái xe nhiều lần

Theo dự thảo luật Giao thông đường bộ (GTĐB) mới, sửa đổi luật GTĐB 2008, nếu trong 3 năm, tài xế bị tước bằng lái xe 4 lần thì sẽ bị thu hồi bằng lái xe, sau đó sẽ phải học và thi lại mới được cấp mới.

Dự thảo luật đề xuất theo dõi số lần vi phạm bị tước quyền sử dụng GPLX làm cơ sở dữ liệu để thu hồi GPLX. Hình thức này cũng tương tự như tính điểm vi phạm của một số nước như Đức, Trung Quốc... Theo ông Thống, nếu trong 3 năm, tài xế bị tước GPLX 4 lần thì sẽ bị thu hồi GPLX, sau đó sẽ phải học và thi lại mới được cấp GPLX mới.