Đại lộ Trần Hưng Đạo & Góc đường Nguyễn Thái Học - Sài Gòn xưa năm 1969

Đại lộ Trần Hưng Đạo & Góc đường Nguyễn Thái Học - Sài Gòn xưa năm 1969